Bartłomiej Świątczak

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Bartłomiej Świątczak, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.