[:pl]

Slider

O KONGRESIE

MKB_Banner_PL

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

newsletter30102017
[:pl]Robert-Jan Smits – pierwszy gość Kongresu Biogospodarki 2017[:en]Robert-Jan Smits – first expert of Bioeconomy Congress 2017[:]

[:pl]Dyrektor generalny Robert-Jan Smits Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej to pierwszy gość Kongresu Biogospodarki 2017. Jest on odpowiedzialny za definiowanie i...

30 10 2017
newsletter29102017
[:pl]Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego[:]

[:pl]Według najnowszej analizy WindEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej) do 2030 roku na Morzu Bałtyckim może zostać zainstalowane nawet 9 GW mocy w morskich farmach wiatrowych....

29 10 2017
newsletter28102017
[:pl]1/4 Polaków rozważa inwestycję w odnawialne źródła energii[:]

[:pl] Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”, który tradycyjnie zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych...

28 10 2017
newsletter27102017
[:pl]Żywność – jakość i zdrowie[:en]Food – quality and health[:]

[:pl]Wysoka jakość żywności jest ceniona nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Jakie trendy będziemy obserwowali w najbliższym czasie? Jedzenie stało się...

27 10 2017

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR

[:en]
Slider

ABOUT CONGRESS

MKB_Banner_EN

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 is aimed at supporting development of bioeconomy in Central and Eastern European Bioregions. The problems to be discussed this year include the battle against smog, digitization in closed cycle, modern technologies in bioeconomy and high-quality food.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held on September 24th, 2018, in Lodz, Poland. The main organizer is the Lodzkie Region. This year’s Congress will be a gathering of ca. 800 participants, including experts with roots in local governments and regulatory bodies, representatives of business, academia and NGOs. Objectives of the Congress are: to network Central and Eastern European Bioregions, to support transfer of knowledge between European bioregions; to increase industry involvement in local bioeconomy value chains as well as to increase participation in the European and national programmes supporting bioeconomy development.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held in Hotel Ambasador Premium, Kilinskiego 145 Str Lodz.

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE

The time remaining to the beginning of the European Bioeconomy Congress

NEWS

zdjęcie environment
[:pl]O GOSPODARCE CYRKULARNEJ[:en]ABOUT CIRCULAR ECONOMY[:]

[:pl]Wbrew powszechnej opinii gospodarka cyrkularna nie jest związana wyłącznie z recyklingiem. Gospodarka cyrkularna to kompleksowy, regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i...

03 09 2018
smog
[:pl]SMOG – powietrze, które nam szkodzi[:en]SMOG – is the air that is harmful for us[:]

[:pl]Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie....

03 09 2018
tomasz szepiroxxxx
Tomasz Szapiro

[:pl]Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia.  Członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący Komisji ds. Akredytacji...

30 08 2018
tomasz kapelaxxx
Tomasz Kapela

[:pl]Wykwalifikowany inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, absolwent Politechniki Łódzkiej, uczestnik wielu szkoleń i projektów na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie....

30 08 2018

CONTACT US

ADRESS

Street Tuwima 22/26
90-002 Łódź

PHONE

tel: (+48 42) 291 98 40
fax: (+48 42) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR_EN

[:]