Potencjał geotermalny – możliwości wykorzystania infrastruktury (SESJA XIII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji XIII i XIV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA XIII
Sala VELVET 1

POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Geotermia to najczystsza energia, która pozwala ograniczyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych wykorzystywanych w ciepłowniach miejskich. Ciepłownie geotermalne to również pewne i stabilne źródło ciepła niezależnie od warunków atmosferycznych, czy cen paliwa na rynku. Energia geotermalna jest kwalifikowana jako energia ze źródeł odnawialnych i nie wymaga zakupu uprawnień do emisji CO2.

  • Rozpoznanie położenia i zasobności złoża wód geotermalnych – przygotowanie inwestycji.
  • Koszt inwestycji – źródła finansowania inwestycji.
  • Realizacja inwestycji i eksplantacja – warunki, zalety, wady.
  • Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w regionie łódzkim.
  • Ciepłownie geotermalne w Polsce – Geotermia Podhalańska.