Dorota Kręgiel

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, biotechnolog, autorka ponad 400 publikacji naukowych. Kierownik projektów NCN, NCBiR, Grantów MNiSW, główny wykonawca w programach europejskich 6PR, COST, ekspert w programie INVENTORUM. Współautorka patentów polskich i międzynarodowych oraz ekspertyz przemysłowych, organizatorka seminariów szkoleniowych dla pracowników przemysłu. Członek rad programowych czasopism polskich oraz zagranicznych. Członek PTM i FEMS, ISEKI Food Association -Deputy National Representative of Poland.