Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

newsletter29102017

Według najnowszej analizy WindEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej) do 2030 roku na Morzu Bałtyckim może zostać zainstalowane nawet 9 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. 28 września 2017 r. w Tallinie Deklarację Morza Bałtyckiego podpisali reprezentanci 8 stowarzyszeń energetyki wiatrowej z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji.

 

Morze Bałtyckie jest obiecującym rynkiem dla morskiej energii wiatrowej w Europie ze względu na bardzo dobre warunki naturalne między innymi wiatr, głębokość i prądy. Aby jednak rozwój farm wiatrowych na Bałtyku był możliwy konieczne są trwałe i wyraźne ramy prawne wzmacniające współprace rządów państw bałtyckich. Pierwszym krokiem na drodze osiągnięcia celów podpisanej Deklaracji są krajowe plany działania, które będą regulować długofalowy rozwój morskiej energetyki wiatrowej w regionie.

 

Zagadnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego przybliżą uczestnikom Kongresu Biogospodarki zaproszeni eksperci. Sesja została zaplanowana na godz. 16:30 pierwszego dnia Kongresu.

 

Program Kongresu Biogospodarki: https://bioeconomy.lodzkie.pl/program-2/