Tomasz Szapiro

tomasz szepiroxxxx

Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia.  Członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący Komisji ds. Akredytacji
i Rankingów KRASP.  Ekonomista. Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rektor tej uczelni w kadencji 2012-2016. Wykładowca (Adjunct Professor) Carlson School of Management, University of Minnesota (USA).