TEMATYKA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI

Bioeconomy-zaslepka_header kopia

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest pierwszą w Polsce inicjatywą naukowo-gospodarczą, podczas której spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji samorządowej oraz instytucji państwowych, aby przedyskutować wyzwania związane z komunikacją zagadnień z obszaru biogospodarki.

Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i dotyczy wszystkich sektorów, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby naturalne i związane z nimi usługi. Tematyka Kongresu pozwala na podjęcie ukierunkowanych i konkretnych działań z zakresu biogospodarki, co w dalszej kolejności może przełożyć się na wypracowanie bardziej zrównoważonych i efektywnych modeli produkcji, konsumpcji, rozwoju i stylu życia.

Kluczowym elementem Kongresu są sesje tematyczne poświęcone:
– zrównoważonej biogospodarce,
– modelowi cyrkulacyjnemu biogospodarki,
– bioregionom w Unii Europejskiej,
– wysokiej jakości żywności regionu,
– biomateriałom i bioproduktom,
– biorafineriom,
– zeroenergetycznym biospołecznościom