Pierwszy dzień V Kongresu Biogospodarki zakończony!

newsletter20112017

Podczas licznych sesji uczestnicy mieli okazję dyskutować m.in. o zrównoważonych biospołecznościach, perspektywie europejskiego biznesu, żywności wysokiej jakości i inteligentnych opakowaniach. Wydarzenie otworzył Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, który podkreślił rolę działań w zakresie biogospodarki w Polsce, a także wartość współpracy między krajami Unii Europejskiej. Wśród ekspertów znaleźli się reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych uczelni i przedsiębiorstw.

Jutrzejszy dzień zapowiada się równie interesująco!