TEMATYKA TEGOROCZNEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI – ŁÓDŹ 2018

Każdego roku zakres tematyczny Kongresu jest bardzo szeroki. W tym roku przede wszystkim zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społecznościami, działającymi w duchu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi biospołeczności.

Wybrane zagadnienia VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki to:

  • ekohydrologia,
  • recykling i odzysk,
  • walka ze smogiem,
  • biorafinerie,
  • żywność eko.

Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ