Stanisław Bielecki

Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Uznany ekspert w zakresie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, twórca technologii otrzymywania nanocelulozy bakteryjnej na skalę przemysłową. Członek Komitetu Biotechnologii PAN oraz Bioeconomy Stakeholders Panel przy Komisji Europejskiej. Pełnił funkcję rektora Politechniki Łódzkiej. Doktor honoris causa Unowersytetu Strathclyde w Glasgow.