SŁAWOMIR NEUGEBAUER

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego; ekspert UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki), współfinansowanym z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.