SAMORZĄDY NA RZECZ EKO

Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” to wyróżnienie dla gmin z województwa łódzkiego, które w sposób zrównoważony i harmonijny wspierają środowisko naturalne.

W Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Podczas uroczystej Gali VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki poznamy laureatów w trzech kategoriach:

  • Gmina wiejska;
  • Gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska do 100 000 mieszkańców;
  • Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego- nagroda internautów.