Robert Fintak

Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, podyplomowych studiów z zakresu Dyplomacji, ZZL, Zarządzania i Marketingu oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, prezesem Fundacji Strefa Ojca. Założyciel ILS, jednej z największych firm translacyjnych w Polsce, Hutchinson Institute a obecnie Prezes spółki z branży nowoczesnych technologii – Terra Hexen, zajmującej się detekcją i neutralizacja dronów.