Rafał Łukasik

Rafał Łukasik

[:pl]Starszy specjalista ds. badań i kierownik Komórki Rozwoju i Badań nad Biopaliwami i Bioproduktami w Dziale Bioenergii Państwowego Laboratorium ds. Energii i Geologii (LNEG) w Portugalii.

Uzyskał stopień doktora w zakresie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie NOVA w Lizbonie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest wdrażanie zasad zielonej chemii w procesie biorafinacji. Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych, kilkunastu rozdziałów książek naukowych, redaktorem dwóch opracowań książkowych oraz autorem 5 opatentowanych wynalazków.[:en]Senior Research and Head of Biofuels and Bioproducts R&D Area of Unit of Bioenergy of National Laboratory of Energy and Geology (LNEG) in Portugal.

He got a PhD in Chemical Engineering from University NOVA of Lisbon. His main interest is the implementation of green chemistry principles in the biorefinery concept. He is the author of more than 70 research papers, more than 10 book chapter, the editor of 2 books and inventor of 5 patents.[:]