Radosław Wojtczak

dav

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie pracownik Politechniki Łódzkiej – Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Naukowo Badawczych. Autor i kierownik projektu „Łódzkie – Tygiel firm logistycznych. Wieloaspektowe badania przedsiębiorstw logistycznych aglomeracji łódzkiej”,  zajmujący się danymi firm logistycznych w tym logistyki kontraktowej.