AGENDA

[:pl]

PROGRAM – 24.09.2018

 

Hotel Ambasador Premium****

ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź

09:00 – 19:00 Rejestracja / Ekspozycja stanowisk wystawienniczych

Prezentacja w hallu hotelowym: Elektromobilność – remedium na smog transportowy

Prezentacja stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochodów elektrycznych.

 • Tomasz Gać, Quriers
 • Aleksander Kochański, Dyrektor Biura infrastruktury CTT OZE

9.00-11.00 Clustering open space – Sala Estońska

11:00 – 11:45 Sesja Otwierająca – Sala Europejska

Moderator: Maciej Kautz, dziennikarz telewizyjny i radiowy

 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasz Calikowski, Komisja Europejska, DG Research & Innovation
 • Christian Patermann, Ekspert międzynarodowy: BIOGOSPODARKA CYRKULARNA

11:45 – 13:00 Sesja Plenarna – Sala Europejska

Moderator: Maciej Kautz, dziennikarz telewizyjny i radiowy

 • Jerzy Buzek, Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski: BIOGOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 • Paloma Mallorquin, BBI JU Project Officer
 • Andrzej Siemaszko, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: BIOGOSPODARKA W POLSCE
 • Tomasz Kapela, właściciel Biotechnika
 • Keshav Rajpal, BioMass Solution LLC, Partner

13:00 – 14:00 Networking & lunch

14:00 – 16:00 Sesje Równoległe – Część I

SESJA B1 – Sala Belgijska


HOMO VITALIS w natarciu – prawdziwa rewolucja nadchodzi

Czy Polska nadąża za światowymi trendami zrównoważonej konsumpcji (sustainable lifestyle) i jakie są perspektywy dla nowo powstających przedsięwzięć gospodarczych?

Faktem jest, że na naszych oczach kształtuje się nowy gatunek – Homo Vitalis – człowiek dbający o siły witalne organizmu. W Zachodnich Stanach USA już prawie 20% populacji uprawia jogę, w Polsce ponad 300 tysięcy.  Liczba osób preferujących diety roślinne zbliża się w Polsce do 1,5 miliona, wartość rynku żywności ekologicznej osiąga 1 miliard złotych.

Prelegenci:

Maciej Kozakiewicz – Pomysłodawca i lider projektu polskawitalna.pl, prezes stowarzyszenia Slow Jogging Polska

Krzysztof Stec – Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, ds. zagranicznych

Aleksandra Klonowska-Szałek – pomysłodawczyni i współzałożycielka portalu rezerwacyjnego Slowhop.com, z najbardziej klimatycznymi noclegami w Polsce

Maciej Otrębski – Strategic Partnerships Manager w kampanii „RoślinnieJemy”

Bartłomiej Filipek – Trener wolności emocjonalnej, wydawca portalu StrefaRozwoju.pl

Partner merytoryczny

SESJA C1 – Sala Cypryjska


Współpraca międzynarodowa i edukacja w zakresie biogospodarki

Biogospodarka, gospodarka oparta na biotechnologii oraz gospodarka w obiegu zamkniętym stały się w Europie istotnymi elementami rozwoju i wzrostu gospodarczego. Nowe badania, postęp technologiczny i digitalizacja tworzą nowy ekosystem. Dlatego potrzebne jest nowe pokolenie wykwalifikowanych pracowników, wykształconych odpowiednio do potrzeb pracodawców w różnych sektorach biogospodarki. Podczas tej sesji eksperci z całej Europy przedstawią swoje poglądy na temat nowoczesnego kształcenia w dziedzinie biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajowych i regionalnych, a także, obok zapewniania rzetelnej wiedzy merytorycznej, rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności miękkich.

Prelegenci:

Jarosław Chudzicki – Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Ahmed Fahmi – Specjalista ds. programów w dziedzinie nauk przyrodniczych i chemicznych UNESCO

Josef Glössl – Profesor zwyczajny genetyki stosowanej i biologii komórkowej na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu

Farah Huzair – Dyrektor ds. studiów magisterskich w zakresie zarządzania biogospodarką, nadzoru i innowacjami nadzorem, Uniwersytet w Edynburgu

Tomasz Kapela – Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, założyciel i właściciel firmy Biotechnika Sp. z o.o.

Partricia Osseweijer – Kierownik Sekcji ds. Biotechnologii i Społeczeństwa Uniwersytetu Technicznego w Delft

George Sakelaris – Konsultant ds. programu w zakresie biogospodarki na Uniwersytecie Południowoczeskim

Tomasz Szapiro – Ekonomista. Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Piotr Paneth – Profesor  zwyczajny Politechniki Łódzkiej, były prorektor ds. Nauki oraz dziekan Wydziału Chemii

Partner merytoryczny

SESJA E1 – Sala Estońska


Klaster Biogospodarki (BIO) NETWORKING

Rozwój inicjatyw społeczno-(bio)gospodarczych w działaniach klastrowych  stanowi kluczowy element wsparcia rozwoju innowacji w trójkącie wiedzy obejmującym badania, edukację i biznes, promującym transformację w kierunku wzrostu komercjalizacji wiedzy, rozwoju przedsiębiorczości i komunikacji społecznej. Wyzwania związane z rosnącą populacją ludności i szybkim wyczerpywaniem surowców, coraz większą ekspansją człowieka w środowisko  i zmianami klimatycznymi wymaga  koncentracji sił na tworzeniu zrównoważonego rozwoju ekosystemów  opartych na tworzeniu zintegrowanych łańcuchów wartości.

Prelegenci:

Radosław Wojtczak – Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Naukowo Badawczych Politechnika Łódzka

Danuta Ciechańska – Wiceprzewodnicząca Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, główny specjalista w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowej ITEE-PIB

Tomasz Kapela – Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, założyciel i właściciel firmy Biotechnika Sp. z o. o

Artur Bartkowiak – Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT

Adam Puchejda – Dziennikarz, badacz społeczny, tłumacz i redaktor

Adam Strzelecki – Kierownik projektów w centrum kolokacji EIT Food CLC North-East w Warszawie

Marta Kutyna – Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice

Marcin Kardas – Menedżer programu Regional Innovation Scheme (RIS) w EIT Food

Krzysztof Biernat – profesor w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniący funkcję  Szefa Pionu Paliw i Biogospodarki oraz Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów

Magdalena Kozłowska – Prezes i założycielka firmy NapiFeryn BioTech

Partner merytoryczny

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki

SESJA F1 – Sala Francuska


Forum Antysmogowe: Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

Uniwersytet Łódzki z myślą o czystym powietrzu. Tematem smogu w okresie jesienno-zimowym żyje cała Polska. Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w UE. WTO oszacowała, że rocznie około 3 mln osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Forum będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.

Prelegenci:

Joanna Wibig – Kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Aleksandra Fraś-Zdeb  – Specjalista ds. klientów strategicznych w Airly – start-upu, który buduje sieć sensorów powietrza dla miast i gmin, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online

Wojciech Hanke – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej

Kamil Wyszkowski – Prezes Zarządu Global Compact Network Poland (GCNP). W ONZ od 2002 r., od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub

Krzysztof Wójcik – Dyrektor Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego

Moderator dyskusji:

Jakub Klimkiewicz – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Partner merytoryczny

SESJA G1 – Sala Grecka


Co możemy zmienić: rola biorafinerii w rozwoju biogospodarki cyrkularnej

• Potencjał Regionu Łódzkiego do rozwoju biorafinerii w ramach klastra energii.
• Biopaliwa i bioprodukty jako integralna część zrównoważonego rozwoju koncepcji biorafinerii. Doświadczenia portugalskie.
• SuperValue: Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni biomasy poprzez odzyskanie zawartości energii i wydobycie cennych pierwiastków przy użyciu koncepcji biorafinerii.
• Co możemy zmienić: rola społeczeństwa w przechodzeniu do biogospodarki cyrkulacyjnej. Doświadczenia włoskie.

Prelegenci:

Ewa Kochańska – Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Karina Michalska – Kierownik Laboratorium Bioprocesowego w CTT OZE

Pierigiuseppe Morone – Profesor zwyczajny polityki gospodarczej na Uniwersytecie Unitelma Sapienza

Rafał Lukasik – Starszy specjalista ds. badań i kierownik Komórki Rozwoju i Badań nad Biopaliwami i Bioproduktami

Marcin Siedlecki – RIC Pro-Akademia

Partner merytoryczny

SESJA H1 – Sala Holenderska


DIGITALIZACJA DROGĄ DO GOZ. Gotowi na rewolucję w ochronie zasobów.

Internet zmienił świat bezpowrotnie. Stworzył świat cyfrowych przedsiębiorstw.

Dał nam szansę na oszczędność czasu i zasobów. Dzięki e-mailom i gazetom online zmniejszyło się zużycie papieru.

E-commerce znacznie ogranicza zużycie paliwa oraz emisję CO2. Dzięki IoT (Internet Rzeczy) możemy tworzyć optymalizacje tras przejazdów oraz innych procesów zmniejszając ślad węglowy.

A to dopiero początek rewolucji…

Prelegenci:

Arkadiusz Wódkowski – ABM, członek zarządu

Edyta Urbaniak-Konik – Dyrektor Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska

Kamila Strzelczak – Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce SUEZ Consulting

Kazimierz Krupa – ekonomista, publicysta, komentator i analityk polskiego rynku kapitałowego

Partner merytoryczny

16:00 – 16:30 Networking & przerwa kawowa

16:30 – 18:30 Sesje Równoległe – Część II

SESJA B2 – Sala Belgijska

 X Harbor – nowoczesne technologie – przegląd startupów, Industry 4.0 i Circular economy

Panel poświęcony interdyscyplinarnym projektom na styku medycyny, nowoczesnego przemysłu i cyrkularnej ekonomii.

Prelegenci:

Przemysław Nowakowski – Green Hub

Robert Fintak – Terra Hexen

Marcin Mitał – X Harbor

Jakub Falaciński – Exorion

Partner merytoryczny

SESJA C2 – Sala Cypryjska


Żywność wysokiej jakości w erze biotechnologii

Wzrastająca świadomość konsumentów skierowana jest nie tylko na bezpieczeństwo łańcucha produkcji żywności, ale coraz częściej na jej indywidualny dobór wynikający z cech osobniczych. Żywność spersonalizowana, dobierana do potrzeb konsumentów, poza walorami smakowymi musi spełniać normy bezpieczeństwa oraz uzupełniać farmakologiczne metody leczenia chorób cywilizacyjnych. Biotechnologia proponując zaawansowane technologie produkcji wspiera technologów oferując żywność organiczną odpowiadającą na rosnące potrzeby społeczeństwa XXI w.

Prelegenci:

Tomasz Piotr Olejnik – pracownik w Zakładzie Cukrownictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, prodziekan ds. rozwoju i promocji

Otto Schmid – Instytut Badawczy FiBL,

Margarita Aguilera – Instytut Żywienia i Technologii Żywności (INYTA), Instytut Zdrowia Biologicznego (IBS)

Joanna Szlinder-Richert – Kierownik Zakładu Chemii Żywności i Środowiska w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym

Ewa Solarska – Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Katarzyna Śliżewska – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej.

Małgorzata Stolarska – Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. suszy w Polsce pt.: „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”

Partner merytoryczny

SESJA ES2 – Sala Estońska


Forum bioregionów – wizja rozwoju bioregionów w biogospodarce

Kilka lat temu powołano Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to platforma wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami i realizacją wspólnych inicjatyw. Sesja będzie poświęcona przeglądowi dokonań poszczególnych regionów i dyskusji nad działaniami, które warto będzie podjąć w najbliższej przyszłości.

Prelegenci:

Bożena Podlaska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Biogospodarka w Programie Ramowym Horyzont 2020. Plan Pracy na 2019 rok.

Anniina Kontiokorpi – Regional Council of North Karelia: Developments of bioeconomy in North Karelia, Finland

Ewa Kapel-Śniowska, Sławomir Neugebauer – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Biogospodarka w Świętokrzyskim, prezentacja projektu RDI2ClUB

Robert Kolczyński – Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urząd Miasta Łodzi: Horticultural EXPO 2024 w Łodzi

Andrzej Siemaszko – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: Możliwości promocji na Horticultural EXPO 2024 w Województwie Łódzkim

Partner merytoryczny

SESJA A2 – Sala Angielska


Gmina na szóstkę

Podczas panelu poruszane będą m.in. tematy samorządowych inwestycji ekologicznych. Częścią panelu będzie także wręczanie statuetek dla laureatów prowadzonego konkursu „Gmina na szóstkę” dla samorządów z regionu łódzkiego. Uczestnicy panelu będą też mogli lepiej poznać działalność wydawniczą „Dziennika Łódzkiego” oraz publikacje i dodatki dotyczące ochrony środowiska i działalności samorządów na polu ekologii.

Partner merytoryczny

SESJA F2 – Sala Francuska


Forum Antysmogowe: przegląd technologii, dobre praktyki. Warszawa – Kraków – Łódź. Chodzi nam o powietrze.

 • “Oddychaj Warszawo!”
 • “Smogathon” – walka Krakowa ze smogiem za pomocą innowacji i technologii.
 • Nowe źródła ciepła dla łódzkich kamienic.
 • Elektromobilność – remedium na smog transportowy w miastach.
 • Antysmogowy model biznesowy dla firm transportowych, uwzględniający offset CO2.

Prelegenci:

 • Ewa Kochańska – CBI Pro-Akademia
 • Marta Kęsik – Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Kamila Knap – Smogathon
 • Marek Krokos – Wydział ds. Jakości powietrza Urząd Miasta Krakowa
 • Krzysztof Honkisz – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
 • Tomasz Gać – Quriers
 • Katarzyna Korczak – Laboratorium EE i E-mobility CTT OZE

Partner merytoryczny

SESJA G2 – Sala Grecka


Ekohydrologia – rozwiązania bliskie naturze dla biogospodarki i ekonomii cyrkularnej – naukowe podstawy i wdrożenia

W obliczu globalnych zmian klimatu zasoby wody są jednym z kluczowych elementów dla rozwoju biogospodarki. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a okresy suszy nasilają się i w wielu obszarach zasoby wód podziemnych nie są wystarczające do kompensacji procesu, całościowe holistyczne zrozumienie cyklu hydrologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ekosystemów lądowych i wodnych w zwiększeniu pojemności retencyjnej dorzeczy oraz poprawy jakości wody jest fundamentalnym elementem dla biogospodarki.

Prelegenci:

Edyta Kiedrzyńska, Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Janina Kosman – Gmina Łask, Zastępca Burmistrza

Joanna Mankiewicz-Boczek – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekologii Stosowanej, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Juliusz Brenk – Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.

Katarzyna Izydorczyk – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk

Juliusz Sumorok – Zielone Oczyszczalnie

Partner merytoryczny

18:30 – 19:00 Networking & przerwa kawowa

19:00 – 22:00 Uroczysta gala wieczorna  – Sala Europejska

 • Uroczyste podpisanie kontraktu pomiędzy łódzką firmą Biotechnika i amerykańską spółką Red River Biorafinery na projekt i dostarczenie technologii dla Biorafinerii w Grand Forks, Dakota Północna USA

LogaUEEFRR

[:en]

Agenda – 24.09.2018

 

Hotel Ambasador Premium****

Kilinskiego 145 St., 90-315 Lodz

09:00 – 19:00 Registration / Display of exhibition stands

Presentation at the hotel lobby: Electric mobility – a remedy for transportation smog

Presentation of fast-charging stations for electric vehicles and cars

 • Tomasz Gac, Quriers
 • Aleksander Kochanski, Director of the Infrastructure Office at CTT OZE (Renewable Energy Sources Technology Transfer Centre)

9.00-11.00 Clustering open space – Estonska Conference Room

11:00 – 11:45 Opening Session – Europejska Conference Room

Moderator: Maciej Kautz, TV and radio journalist

 • Witold Stepien, Marshal of the Lodzkie Region
 • Jan Krzysztof Ardanowski, Minister of Agriculture and Rural Development
 • Tomasz Calikowski, European Commission; European Bioeconomy Strategy, DG Research & Innovation
 • Christian Patermann, International Expert: CIRCULAR BIOECONOMY

11:45 – 13:00 Plenary Session – Europejska Conference Room

Moderator: Maciej Kautz, TV and radio journalist

 • Jerzy Buzek, Chairman, Committee on Industry, Research and Energy (ITRE), European Parliament: BIOECONOMY IN THE EUROPEAN UNION
 • Paloma Mallorquin, BBI JU Project Officer
 • Andrzej Siemaszko, Lodzkie Region Marshall Office: BIOECONOMY IN POLAND
 • Tomasz Kapela, Biotechnika
 • Keshav Rajpal, BioMass Solution LLC, Partner

13:00 – 14:00 Networking & lunch

14:00 – 16:00 Parallel Sessions – Part I

SESSION B1 – Belgijska Conference Room


HOMO VITALIS on the march – the real revolution is coming

Does Poland keep up with the global sustainable lifestyle trends? What prospects are new businesses are facing?
The fact is that we are witnessing the formation of a new species – Homo Vitalis – humans who care about the life force of the body. Nearly 20% of the US population practise yoga. In Poland this is in excess of 300,000 people. The number of consumers choosing plant-based diets is close to 1.5 million in Poland, with the eco-food market value reaching PLN 1 billion.

Speakers:

Maciej Kozakiewicz – Initiator and leader of the polskawitalna.pl project, Chair of the Slow Jogging Poland association

Krzysztof Stec – Academic teacher at the Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy of the Jan Dlugosz University in Czestochowa

Dariusz Szwed – Foreign Relations Advisor to Mayor of Slupsk, Robert Biedron

Aleksandra Klonowska-Szalek – Initiator and co-founder of Slowhop.com – a booking website offering the most atmospheric accommodation places in Poland.

Maciej Otrebski – Strategic Partnerships Manager of the “RoślinnieJemy” campaign

Bartlomiej Filipek – Emotional Freedom trainer, editor of the StrefaRozwoju.pl site

Subject matter partner

SESSION C1 – Cypryjska Conference Room


International co-operation and education in the field of bioeconomy

Bioeconomy, Bio-based Economy and Circular Economy, have become substantial elements of economic development and growth in Europe. The developments in research, technological progress, digitalization, create new ecosystem. Therefore, a new generation of skilled workforce is demanded, educated according to the needs of the employers in the various bioeconomy sectors. In this session experts from all-over Europe will take part to present their view on modern bioeconomy education with emphasis on national and regional needs as well as development of entrepreneurial and soft skills in addition to solid disciplinary knowledge.

Speakers:

Jaroslaw Chudzinski – Vice-Dean for student affairs at the Faculty of Building Installations of Hydrotechnics and Environmental Engineering at Warsaw University of Technology

Ahmed Fahmi – The Programme Specialist in the field of life and chemical sciences at UNESCO

Josef Glössl – Full Professor of Applied Genetics and Cell Biology at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Farah Huzair – Director for the MSc in Management of Bioeconomy, Innovation and Governance, University of Edinburgh

Tomasz Kapela – Chairman of the Polish Bioeconomy Technology Platform, founder and owner of Biotechnika Company

Patricia Osseweijer – Leader at the Biotechnology and Society Section at Delft University of Technology.

George Sakellaris – Consultant for the bioeconomy program at the University of South Bohemia

Tomasz Szapiro – Full professor at Warsaw School of Economics

Piotr Paneth – Full professor at the Lodz University of Technology, former Vice-Rector for Science, Vice-dean and Dean of the Faculty of Chemistry

Subject matter partner

SESSION E1 – Estonska Conference Room


Bioeconomy cluster (BIO) NETWORKING

Development of social bio-economic initiatives in cluster activities is a key element of support to innovation in the knowledge triangle of research, education and business, promoting transformation towards increased commercialisation of knowledge, development of business and social communication. The challenges brought by the growth of population and fast depletion of natural resources , human impact on the environment and climate changes require concentration of forces, with a focus on sustainable development of ecosystems based on integrated value chains.

Speakers:

Radoslaw Wojtczak – Rector Representative for Research Projects at Lodz University of Technology

Danuta Ciechanska – Co-Chair of the Polish Bioeconomy Technology Platform, Chief Specialist at the Industrial Biotechnologies Department of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute

Tomasz Kapela – Chairman of the Polish Bioeconomy Technology Platform, founder and owner of Biotechnika Company

Artur Bartkowiak – Director of the Centre for Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Adam Puchejda – A journalist, social researcher, translator and editor

Adam Strzelecki – Project manager at the collocation centre of EIT Food CLC North-East in Warsaw

Marta Kutyna – Innovation Management Department Director at MASPEX Wadowice Group

Marcin Kardas – The Regional Innovation Scheme (RIS) Programme manager in EIT Food

Krzysztof Biernat – Head of the Liquid Fuels and Bioeconomy Department at the Automotive Industry Institute, Co-ordinator of the Polish Technology Platform for Biofuels and Biocomponents

Magdalena Kozlowska – CEO and founder of NapiFeryn BioTech

Subject matter partner

Polish Bioeconomy Technology Platform

SESSION F1 – Francuska Conference Room


The Antismog Forum: How to fight smog effectively?

The University of Lodz with a view to clean air. In autumn and winter, smog is a hot topic all over Poland. Smog is fog which contains atmospheric air pollutants. Poland is ranked high on the shameful list of EU’s most polluted countries. According to the WTO’s estimations, ca. 3million people die due to air pollution each year. The Forum will be the place for exchanging knowledge and experience regarding the methods of comprehensive fight with smog and counteracting the related hazards.

Speakers:

Joanna Wibig – Head of Department of Meteorology and Climatology at the Faculty of Geographic Sciences, University of Lodz

Wiktor Warchalowski – CEO & co-founder of Airly

Wojciech Hanke – Head of the Department of Environmental Epidemiology, Deputy Director for Scientific Affairs at the Institute of Occupational Medicine

Kamil Wyszkowski – Director of the Know How Hub (established within UNDP Poland, Chairman of the boarding by GCNP).

Krzysztof Wojcik – The Regional Inspectorate of Environmental Protection in Lodz

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – The Department of Administrative Law and Administrative Science (University of Lodz)

Jakub Mielczarek – Secretary of the Lodzkie Region

Moderator:

Jakub Klimkiewicz – Deputy CEO at TOR Consultants Group

Subject matter partner

SESSION G1 – Grecka Conference Room


Change we can make: The role of society in the transition towards circular bioeconomy

 • The potential of the Lodzkie Region for development of biorefineries in the energy cluster
 • Biofuels and bioproducts as an integral part of sustainable development of biorefining Portuguese experience
 • SuperValue: solving the problem of locally available wet biomass flows through recovering the energy content and high-value elements by means of biorefining
 • What can be changed: the role of society in the transition to circular bioeconomy. Italian experience.

Speakers:

Ewa Kochanska – The President of the Research and Innovation Centre Pro-Akademia

Karina Michalska – Head of the Bioprocess Laboratory at RES TTC

Pierigiuseppe Morone – Full Professor of Economic Policy at Unitelma Sapienza

Rafal Lukasik – Senior Research and Head of Biofuels and Bioproducts R&D Area

Marcin Siedlecki – RIC Pro-Akademia

Subject matter partner

SESSION H1 – Holenderska Conference Room


DIGITISATION AS A WAY TOWARDS CIRCULAR ECONOMY. Ready for a revolution in protecting resources.

The Internet has changed the world irreversibly. It created a world of digital business.

It has given as a chance to save time and resources. Owing to e-mails and online newspapers, paper consumption has dropped.

E-commerce reduces fuel consumption and CO2 emission. The Internet of Things enables us to optimise travel routes and other processes, thereby reducing the carbon footprint.

And this just the beginning of the revolution…

Speakers:

Arkadiusz Wodkowski – ABM, Member of the Board

Edyta Urbaniak-Konik – Director of marketing and communication SUEZ Poland

Kamila Strzelczak – Director of Control and Operational Support SAFEGE S.A.S. SUEZ Consulting

Kazimierz Krupa – Economist, publicist, commentator and analyst on the Polish capital market

Subject matter partner

16:00 – 16:30 Networking & coffee break

16:30 – 18:30 Parallel Sessions – Part II

SESSION B2 – Belgijska Conference Room


X Harbor – modern technologies – an overview of start-ups, Industry 4.0 and Circular Economy

The panel will be dedicated to interdisciplinary projects at the interface of medicine, modern industry and circular economy.

Speakers:

Przemyslaw Nowakowski – Green Hub

Robert Fintak – Terra Hexen

Marcin Mital – X Harbor

Jakub Falacinski – Exorion

Subject matter partner

SESSION C2 – Cypryjska Conference Room


High-quality food in the biotechnology era

Consumers’ growing awareness is directed not only towards safety of the food supply chain, but also towards the individual selection of food based on personal needs. Besides good taste, personalised, customised food needs to comply with safety standards and complement pharmacological methods of treating civilisation diseases. Biotechnology supports food technologists, by offering advanced production technologies and organic food that meets the growing needs of the 21st century society.

Speakers:

Tomasz Piotr Olejnik – An employee at the Sugar Plant at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences at the Lodz University of Technology, a deputy dean for development and promotion

Otto Schmid – FiBL (Research Institute of Organic Agriculture)

Margarita Aguilera – Institute of Nutrition and Food Technology (INYTA) and the Institute BioHealth (IBS)

Joanna Szlinder-Richert – The Polish National Marine Fisheries Research Institute, Department of Food and Environmental Chemistry

Ewa Solarska – Heads the Ecological Food Unit at the Faculty of Biotechnology, Microbiology and Food Science at the University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Slizewska – The Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology.

Malgorzata Stolarska – Co-ordinator aproject for the European Space AGnce (ESA) on draught in Poland: “Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”

Subject matter partner

SESSION ES2 – Estońska Conference Room


Forum of Bioregions – the vision of bioregions development in bioeconomy

The Forum of Central and Eastern European Bioregions was set up a few years ago. This is a platform for exchanging information, sharing experience and implementing joint initiatives. During the session, achievements of individual regions will be reviewed and future activities will be discussed.

Speakers:

Bozena Podlaska– National Contact Point for EU Research Programs, Bioeconomy in the Horizon 2020 Framework Program. Work Plan for 2019.

Anniina Kontiokorpi – Regional Council of North Karelia: Developments of bioeconomy in North Karelia, Finland

Ewa Kapel-Sniowska, Slawomir Neugebauer  – Marshal’s Office of the Swietokrzyskie Voivodship, RDI2 CluB project presentation

Robert Kolczynski – Director of the Project Management Department, City of Lodz Office: Horticultural EXPO 2024 in the Lodzkie Voivodship

Andrzej Siemaszko – The Marshall’s Office of the Lodzkie Region: Possibilities of promotion on Horticultural EXPO 2024 in the Lodzkie Voivodship

Subject matter partner

SESSION EU2 – Europejska Conference Room


“Gmina na Szóstkę” – the Best Commune Competition

The focus of the panel will be on ecological projects implemented by local governments. Furthermore, award statuettes will be presented to the winners of the “Top-of-the class Commune” competition for local self-governments in the Lodzkie Region. Panel participants will have an opportunity to get familiar with the publishing activity of the Dziennik Lodzki daily newspaper and with publications and supplements about environment protection and local governments’ environmental initiatives.

Subject matter partner

SESSION F2 – Francuska Conference Room


The Antismog Forum: An overview of technologies, best practices. Warsaw – Cracow –  Lodz. It’s about air.

 • “Warsaw, breath!”
 • “Smogathon” – Krakow’s fight against smog using innovations and technologies
 • New sources of heat for houses in Lodz
 • Electric mobility – a remedy for transportation smog in cities.
 • An anti-smogue business model for transport companies, with the CO2 offset included

Speakers:

 • Ewa Kochanska – CBI Pro-Akademia
 • Marta Kesik – Department of Infrastructure of the City of Warsaw
 • Kamila Knap – Smogathon
 • Marek Krokos – Air Quality Department Office of the City of Krakow
 • Krzysztof Honkisz – Department of Environmental Protection and Agriculture of the City of Lodz Office
 • Tomasz Gac – Quriers
 • Katarzyna Korczak – EE and E-mobility CTT OZE laboratory

Subject matter partner

SESSION G2 – Grecka Conference Room


Ecohydrology – nature-based solutions for Bioeconomy and Circular economy – scientific basis and implementation

When facing the global climate change, water resources are among key factors determining the development of bioeconomy. Yet, today, when the demand for water increases, while periods of draught are much more common and the resources of underground water are often insufficient to compensate for the process, the holistic understanding of the hydrological cycle, with a special emphasis on the role of land and water ecosystems in increasing the holding capacity of river basins and improving the quality of water is a fundamental element for bioeconomy.

Speakers:

Edyta Kiedrzyńska, Maciej Zalewski – European Regional Center for Ecohydrology, Polish Academy of Sciences Department of Applied Ecology, University of Lodz

Janina Kosman – Lask Commune, deputy mayor

Joanna Mankiewicz-Boczek – European Regional Center for Ecohydrology, Polish Academy of Sciences Department of Applied Ecology, University of Lodz

Juliusz Brenk – Mikronatura Srodowisko Sp. z o.o.

Katarzyna Izydorczyk – European Regional Center for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences

Juliusz Sumorok – Green treatment plants

Subject matter partner

18:30 – 19:00 Networking & coffee break

19:00 – 22:00 Ceremonial Evening Gala

 • The contract signing ceremony between Biotechnika – a company based in Lodz, and Red River Biorefinery, for the design and technology provision for the Grand Forks Biorefinery, North Dacota, USA
 • Award ceremony celebrating the winners of the Lodzkie Region local governments competition – “The Best Biocommune of the Lodzkie Region”

[:]