AGENDA

PROGRAM – 24.09.2018

 

Hotel Ambasador Premium****

ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź

09:00 – 19:00 Rejestracja / Ekspozycja stanowisk wystawienniczych

Prezentacja w hallu hotelowym: Elektromobilność – remedium na smog transportowy

Prezentacja stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochodów elektrycznych.

 • Tomasz Gać, Quriers
 • Aleksander Kochański, Dyrektor Biura infrastruktury CTT OZE

9.00-11.00 Clustering open space – Sala Estońska

11:00 – 11:45 Sesja Otwierająca – Sala Europejska

Moderator: Maciej Kautz, dziennikarz telewizyjny i radiowy

 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasz Calikowski, Komisja Europejska, DG Research & Innovation
 • Christian Patermann, Ekspert międzynarodowy: BIOGOSPODARKA CYRKULARNA

11:45 – 13:00 Sesja Plenarna – Sala Europejska

Moderator: Maciej Kautz, dziennikarz telewizyjny i radiowy

 • Jerzy Buzek, Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski: BIOGOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 • Paloma Mallorquin, BBI JU Project Officer
 • Andrzej Siemaszko, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: BIOGOSPODARKA W POLSCE
 • Tomasz Kapela, właściciel Biotechnika
 • Keshav Rajpal, BioMass Solution LLC, Partner

13:00 – 14:00 Networking & lunch

14:00 – 16:00 Sesje Równoległe – Część I

SESJA B1 – Sala Belgijska


HOMO VITALIS w natarciu – prawdziwa rewolucja nadchodzi

Czy Polska nadąża za światowymi trendami zrównoważonej konsumpcji (sustainable lifestyle) i jakie są perspektywy dla nowo powstających przedsięwzięć gospodarczych?

Faktem jest, że na naszych oczach kształtuje się nowy gatunek – Homo Vitalis – człowiek dbający o siły witalne organizmu. W Zachodnich Stanach USA już prawie 20% populacji uprawia jogę, w Polsce ponad 300 tysięcy.  Liczba osób preferujących diety roślinne zbliża się w Polsce do 1,5 miliona, wartość rynku żywności ekologicznej osiąga 1 miliard złotych.

Prelegenci:

Maciej Kozakiewicz – Pomysłodawca i lider projektu polskawitalna.pl, prezes stowarzyszenia Slow Jogging Polska

Krzysztof Stec – Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, ds. zagranicznych

Aleksandra Klonowska-Szałek – pomysłodawczyni i współzałożycielka portalu rezerwacyjnego Slowhop.com, z najbardziej klimatycznymi noclegami w Polsce

Maciej Otrębski – Strategic Partnerships Manager w kampanii „RoślinnieJemy”

Bartłomiej Filipek – Trener wolności emocjonalnej, wydawca portalu StrefaRozwoju.pl

Partner merytoryczny

SESJA C1 – Sala Cypryjska


Współpraca międzynarodowa i edukacja w zakresie biogospodarki

Biogospodarka, gospodarka oparta na biotechnologii oraz gospodarka w obiegu zamkniętym stały się w Europie istotnymi elementami rozwoju i wzrostu gospodarczego. Nowe badania, postęp technologiczny i digitalizacja tworzą nowy ekosystem. Dlatego potrzebne jest nowe pokolenie wykwalifikowanych pracowników, wykształconych odpowiednio do potrzeb pracodawców w różnych sektorach biogospodarki. Podczas tej sesji eksperci z całej Europy przedstawią swoje poglądy na temat nowoczesnego kształcenia w dziedzinie biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajowych i regionalnych, a także, obok zapewniania rzetelnej wiedzy merytorycznej, rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności miękkich.

Prelegenci:

Jarosław Chudzicki – Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Ahmed Fahmi – Specjalista ds. programów w dziedzinie nauk przyrodniczych i chemicznych UNESCO

Josef Glössl – Profesor zwyczajny genetyki stosowanej i biologii komórkowej na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu

Farah Huzair – Dyrektor ds. studiów magisterskich w zakresie zarządzania biogospodarką, nadzoru i innowacjami nadzorem, Uniwersytet w Edynburgu

Tomasz Kapela – Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, założyciel i właściciel firmy Biotechnika Sp. z o.o.

Partricia Osseweijer – Kierownik Sekcji ds. Biotechnologii i Społeczeństwa Uniwersytetu Technicznego w Delft

George Sakelaris – Konsultant ds. programu w zakresie biogospodarki na Uniwersytecie Południowoczeskim

Tomasz Szapiro – Ekonomista. Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Piotr Paneth – Profesor  zwyczajny Politechniki Łódzkiej, były prorektor ds. Nauki oraz dziekan Wydziału Chemii

Partner merytoryczny

SESJA E1 – Sala Estońska


Klaster Biogospodarki (BIO) NETWORKING

Rozwój inicjatyw społeczno-(bio)gospodarczych w działaniach klastrowych  stanowi kluczowy element wsparcia rozwoju innowacji w trójkącie wiedzy obejmującym badania, edukację i biznes, promującym transformację w kierunku wzrostu komercjalizacji wiedzy, rozwoju przedsiębiorczości i komunikacji społecznej. Wyzwania związane z rosnącą populacją ludności i szybkim wyczerpywaniem surowców, coraz większą ekspansją człowieka w środowisko  i zmianami klimatycznymi wymaga  koncentracji sił na tworzeniu zrównoważonego rozwoju ekosystemów  opartych na tworzeniu zintegrowanych łańcuchów wartości.

Prelegenci:

Radosław Wojtczak – Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Naukowo Badawczych Politechnika Łódzka

Danuta Ciechańska – Wiceprzewodnicząca Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, główny specjalista w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowej ITEE-PIB

Tomasz Kapela – Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, założyciel i właściciel firmy Biotechnika Sp. z o. o

Artur Bartkowiak – Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT

Adam Puchejda – Dziennikarz, badacz społeczny, tłumacz i redaktor

Adam Strzelecki – Kierownik projektów w centrum kolokacji EIT Food CLC North-East w Warszawie

Marta Kutyna – Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice

Marcin Kardas – Menedżer programu Regional Innovation Scheme (RIS) w EIT Food

Krzysztof Biernat – profesor w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniący funkcję  Szefa Pionu Paliw i Biogospodarki oraz Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów

Magdalena Kozłowska – Prezes i założycielka firmy NapiFeryn BioTech

Partner merytoryczny

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki

SESJA F1 – Sala Francuska


Forum Antysmogowe: Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

Uniwersytet Łódzki z myślą o czystym powietrzu. Tematem smogu w okresie jesienno-zimowym żyje cała Polska. Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w UE. WTO oszacowała, że rocznie około 3 mln osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Forum będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.

Prelegenci:

Joanna Wibig – Kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Aleksandra Fraś-Zdeb  – Specjalista ds. klientów strategicznych w Airly – start-upu, który buduje sieć sensorów powietrza dla miast i gmin, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online

Wojciech Hanke – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej

Kamil Wyszkowski – Prezes Zarządu Global Compact Network Poland (GCNP). W ONZ od 2002 r., od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub

Krzysztof Wójcik – Dyrektor Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego

Moderator dyskusji:

Jakub Klimkiewicz – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Partner merytoryczny

SESJA G1 – Sala Grecka


Co możemy zmienić: rola biorafinerii w rozwoju biogospodarki cyrkularnej

• Potencjał Regionu Łódzkiego do rozwoju biorafinerii w ramach klastra energii.
• Biopaliwa i bioprodukty jako integralna część zrównoważonego rozwoju koncepcji biorafinerii. Doświadczenia portugalskie.
• SuperValue: Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni biomasy poprzez odzyskanie zawartości energii i wydobycie cennych pierwiastków przy użyciu koncepcji biorafinerii.
• Co możemy zmienić: rola społeczeństwa w przechodzeniu do biogospodarki cyrkulacyjnej. Doświadczenia włoskie.

Prelegenci:

Ewa Kochańska – Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Karina Michalska – Kierownik Laboratorium Bioprocesowego w CTT OZE

Pierigiuseppe Morone – Profesor zwyczajny polityki gospodarczej na Uniwersytecie Unitelma Sapienza

Rafał Lukasik – Starszy specjalista ds. badań i kierownik Komórki Rozwoju i Badań nad Biopaliwami i Bioproduktami

Marcin Siedlecki – RIC Pro-Akademia

Partner merytoryczny

SESJA H1 – Sala Holenderska


DIGITALIZACJA DROGĄ DO GOZ. Gotowi na rewolucję w ochronie zasobów.

Internet zmienił świat bezpowrotnie. Stworzył świat cyfrowych przedsiębiorstw.

Dał nam szansę na oszczędność czasu i zasobów. Dzięki e-mailom i gazetom online zmniejszyło się zużycie papieru.

E-commerce znacznie ogranicza zużycie paliwa oraz emisję CO2. Dzięki IoT (Internet Rzeczy) możemy tworzyć optymalizacje tras przejazdów oraz innych procesów zmniejszając ślad węglowy.

A to dopiero początek rewolucji…

Prelegenci:

Arkadiusz Wódkowski – ABM, członek zarządu

Edyta Urbaniak-Konik – Dyrektor Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska

Kamila Strzelczak – Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce SUEZ Consulting

Kazimierz Krupa – ekonomista, publicysta, komentator i analityk polskiego rynku kapitałowego

Partner merytoryczny

16:00 – 16:30 Networking & przerwa kawowa

16:30 – 18:30 Sesje Równoległe – Część II

SESJA B2 – Sala Belgijska

 X Harbor – nowoczesne technologie – przegląd startupów, Industry 4.0 i Circular economy

Panel poświęcony interdyscyplinarnym projektom na styku medycyny, nowoczesnego przemysłu i cyrkularnej ekonomii.

Prelegenci:

Przemysław Nowakowski – Green Hub

Robert Fintak – Terra Hexen

Marcin Mitał – X Harbor

Jakub Falaciński – Exorion

Partner merytoryczny

SESJA C2 – Sala Cypryjska


Żywność wysokiej jakości w erze biotechnologii

Wzrastająca świadomość konsumentów skierowana jest nie tylko na bezpieczeństwo łańcucha produkcji żywności, ale coraz częściej na jej indywidualny dobór wynikający z cech osobniczych. Żywność spersonalizowana, dobierana do potrzeb konsumentów, poza walorami smakowymi musi spełniać normy bezpieczeństwa oraz uzupełniać farmakologiczne metody leczenia chorób cywilizacyjnych. Biotechnologia proponując zaawansowane technologie produkcji wspiera technologów oferując żywność organiczną odpowiadającą na rosnące potrzeby społeczeństwa XXI w.

Prelegenci:

Tomasz Piotr Olejnik – pracownik w Zakładzie Cukrownictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, prodziekan ds. rozwoju i promocji

Otto Schmid – Instytut Badawczy FiBL,

Margarita Aguilera – Instytut Żywienia i Technologii Żywności (INYTA), Instytut Zdrowia Biologicznego (IBS)

Joanna Szlinder-Richert – Kierownik Zakładu Chemii Żywności i Środowiska w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym

Ewa Solarska – Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Katarzyna Śliżewska – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej.

Małgorzata Stolarska – Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. suszy w Polsce pt.: „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”

Partner merytoryczny

SESJA ES2 – Sala Estońska


Forum bioregionów – wizja rozwoju bioregionów w biogospodarce

Kilka lat temu powołano Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to platforma wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami i realizacją wspólnych inicjatyw. Sesja będzie poświęcona przeglądowi dokonań poszczególnych regionów i dyskusji nad działaniami, które warto będzie podjąć w najbliższej przyszłości.

Prelegenci:

Bożena Podlaska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Biogospodarka w Programie Ramowym Horyzont 2020. Plan Pracy na 2019 rok.

Anniina Kontiokorpi – Regional Council of North Karelia: Developments of bioeconomy in North Karelia, Finland

Ewa Kapel-Śniowska, Sławomir Neugebauer – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Biogospodarka w Świętokrzyskim, prezentacja projektu RDI2ClUB

Robert Kolczyński – Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urząd Miasta Łodzi: Horticultural EXPO 2024 w Łodzi

Andrzej Siemaszko – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: Możliwości promocji na Horticultural EXPO 2024 w Województwie Łódzkim

Partner merytoryczny

SESJA A2 – Sala Angielska


Gmina na szóstkę

Podczas panelu poruszane będą m.in. tematy samorządowych inwestycji ekologicznych. Częścią panelu będzie także wręczanie statuetek dla laureatów prowadzonego konkursu „Gmina na szóstkę” dla samorządów z regionu łódzkiego. Uczestnicy panelu będą też mogli lepiej poznać działalność wydawniczą „Dziennika Łódzkiego” oraz publikacje i dodatki dotyczące ochrony środowiska i działalności samorządów na polu ekologii.

Partner merytoryczny

SESJA F2 – Sala Francuska


Forum Antysmogowe: przegląd technologii, dobre praktyki. Warszawa – Kraków – Łódź. Chodzi nam o powietrze.

 • “Oddychaj Warszawo!”
 • “Smogathon” – walka Krakowa ze smogiem za pomocą innowacji i technologii.
 • Nowe źródła ciepła dla łódzkich kamienic.
 • Elektromobilność – remedium na smog transportowy w miastach.
 • Antysmogowy model biznesowy dla firm transportowych, uwzględniający offset CO2.

Prelegenci:

 • Ewa Kochańska – CBI Pro-Akademia
 • Marta Kęsik – Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Kamila Knap – Smogathon
 • Marek Krokos – Wydział ds. Jakości powietrza Urząd Miasta Krakowa
 • Krzysztof Honkisz – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
 • Tomasz Gać – Quriers
 • Katarzyna Korczak – Laboratorium EE i E-mobility CTT OZE

Partner merytoryczny

SESJA G2 – Sala Grecka


Ekohydrologia – rozwiązania bliskie naturze dla biogospodarki i ekonomii cyrkularnej – naukowe podstawy i wdrożenia

W obliczu globalnych zmian klimatu zasoby wody są jednym z kluczowych elementów dla rozwoju biogospodarki. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a okresy suszy nasilają się i w wielu obszarach zasoby wód podziemnych nie są wystarczające do kompensacji procesu, całościowe holistyczne zrozumienie cyklu hydrologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ekosystemów lądowych i wodnych w zwiększeniu pojemności retencyjnej dorzeczy oraz poprawy jakości wody jest fundamentalnym elementem dla biogospodarki.

Prelegenci:

Edyta Kiedrzyńska, Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Janina Kosman – Gmina Łask, Zastępca Burmistrza

Joanna Mankiewicz-Boczek – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekologii Stosowanej, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Juliusz Brenk – Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.

Katarzyna Izydorczyk – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO Polskiej Akademii Nauk

Juliusz Sumorok – Zielone Oczyszczalnie

Partner merytoryczny

18:30 – 19:00 Networking & przerwa kawowa

19:00 – 22:00 Uroczysta gala wieczorna  – Sala Europejska

 • Uroczyste podpisanie kontraktu pomiędzy łódzką firmą Biotechnika i amerykańską spółką Red River Biorafinery na projekt i dostarczenie technologii dla Biorafinerii w Grand Forks, Dakota Północna USA

LogaUEEFRR