Wojciech Starzyński

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Wojciech Starzyński, lekarz weterynarii, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W latach 1980-1989 Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni Prezes STO (1989-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce. Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku- pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach.

Animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.
Organizator w roku 2000, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, dwóch konferencji na temat: Miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym, w trakcie, których wypracowano propozycję rozwiązań dotyczących usytuowania rad rodziców w polskim systemie oświaty wprowadzonych w roku 2007 do ustawy o systemie oświaty.

W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji pozarządowych i edukacji narodowej, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2002-2010 Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy. W roku 2006 założyciel Fundacji Rodzice Szkole”, w latach 2006 – 2010 Przewodniczący Rady Fundacji. Od roku 2015 Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Wojciech Starzyński Złotej Odznaki STO nie przyjął).

Ułatwienia dostępu