Wojciech Starzyński

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Wojciech Starzyński, lekarz weterynarii, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W latach 1980-1989 Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni Prezes STO (1989-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce. Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku- pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach.

Animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.
Organizator w roku 2000, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, dwóch konferencji na temat: Miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym, w trakcie, których wypracowano propozycję rozwiązań dotyczących usytuowania rad rodziców w polskim systemie oświaty wprowadzonych w roku 2007 do ustawy o systemie oświaty.

W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji pozarządowych i edukacji narodowej, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2002-2010 Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy. W roku 2006 założyciel Fundacji Rodzice Szkole”, w latach 2006 – 2010 Przewodniczący Rady Fundacji. Od roku 2015 Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Wojciech Starzyński Złotej Odznaki STO nie przyjął).