Wojciech Ignacok

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 10 lat związany z PEC Geotermia Podhalańska S.A., w tym przez większość tego okresu jako prezes lub wiceprezes. Przeprowadził firmę przez ważny okres związany z jej rozwojem – uruchomieniem i funkcjonowaniem geotermalnego systemu ciepłowniczego, pozyskaniem i rozliczeniem wielomilionowych inwestycji finansowanych przez międzynarodowe instytucje w tym Bank Światowy, Unię Europejską, Duńską Agencję Ochrony Środowiska, GEF, USAID, DEPA. Opracował projekt wiercenia odwiertu badawczego PGP-3 wraz z uzyskaniem niezbędnym akceptacji. Przez 7 lat w ramach własnej działalności gospodarczej nadzorował inwestycje infrastrukturalne w całej Polsce, w tym: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – Modernizacja Węzła Wodnego.