Tomasz Zimny

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

dr Tomasz Zimny, Swedish University of Agricultural Sciences, Polska Akademia Nauk. Jest absolwentem prawa i filozofii oraz adwokatem. Pracuje w Swedish University of Agricultural Sciences, gdzie zajmuje się analizą uregulowań dotyczących biotechnologii. W Instytucie Nauk Prawnych PAN bada zagadnienia związane z ochroną wynalazków biotechnologicznych i odmian roślin. Współpracuje jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w zakresie ochrony i wdrażania wyników badań naukowych.