Tomasz Kapela

SESJA I

Temat prelekcji: BIOGOSPODARKA – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

moderator

Tomasz Kapela, właściciel Biotechnika. Wykwalifikowany inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, absolwent Politechniki Łódzkiej, uczestnik wielu szkoleń i projektów na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie. W 2007 r. założył firmę BIOTECHNIKA, która obecnie jest liderem rynku biotechnologii przemysłowej, a jej działalność skupia się głównie na branżach: produkcja etanolu, projektowanie i budowa biogazowni rolniczych, przemysłowych i oczyszczalni ścieków, przetwórstwo płodów rolnych i bioodpadów.