Piotr Dziugan

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. Piotr Dziugan, prof. Politechniki Łódzkiej, biotechnolog. Autor ponad 60 artykułów, kierownik konsorcjum naukowo-przemysłowego, dwóch grantów NCBiR, zadań w dwóch grantach POiG (PARP), wykonawca w trzech grantach krajowych (KBN) i pięciu grantach międzynarodowych w tym trzech chińskich, menadżer grantu NCBiR, odbył 9 staży zagranicznych. W dorobku ma liczne autorstwa i współautorstwa patentów, autor pięciu wdrożeń przemysłowych w tym jednego w USA. Współpracuje z szeregiem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.