Paweł Sałek

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

moderator

Paweł Sałek w Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. Do 2015 pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.