Paweł Jarosiewicz

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

mgr Paweł Jarosiewicz, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Od 2018 roku pracuje jako redaktor pomocniczy w czasopiśmie naukowym Ecohydrology & Hydrobiology. Realizuje doktorat w Katedrze Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieką prof. dr hab. Macieja Zalewskiego. Opracował preparat do usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych, za który otrzymał złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu.