Paulina Zarzecka

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Paulina Zarzecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i rytmiki w Przedszkolu Miejskim nr 66 w Łodzi, nauczyciel gry na flażolecie, założycielka Przedszkolnej Orkiestry Flażoletowej, instruktor zajęć tanecznych i fitness dla dzieci i dorosłych, nauczyciel języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyła tytuł magistra polonistyki ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła kierunek Muzyka – rytmika z elementami muzykoterapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wiele szkoleń w tym kierunku.