Mateusz Izbicki

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Izbicki, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, prawie administracyjnym, prawie zamówień publicznych i prawie ochrony środowiska. Specjalista w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego. Absolwent pierwszego cyklu kursu międzynarodowego prawa porównawczego organizowanego przez Uniwersytet w Strasburgu. Uczestnik szeregu projektów unijnych – m.in. “Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement – InnProBio” oraz „Bioenergia dla Regionu”. Autor szeregu publikacji, ekspertyz oraz referatów z zakresu funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz procesów inwestycyjnych w energetyce. Wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu prawa energetycznego organizowanych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.