Marta Kutyna-Bakalarska

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Od 2001r. w Grupie Maspex zdobywała doświadczenie w obszarze finansów, funduszy unijnych oraz zarządzania projektami. Członek Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, którego zadaniem jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów w Europie Północnej i Wschodniej. Aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o współpracę ze start-upami i sektorem nauki. Zdobywała doświadczenie w zespołach wdrażających innowacje, prowadzących B+R oraz w zakresie pozyskiwania środków na tę działalność. Jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzała portfelami 3 funduszy private eqiuty wykorzystując wiedzę i doświadczenie na rynku kapitałowym. Współpracowała jako ekspert z PARP oraz NCBR w zakresie oceny projektów innowacyjnych i B.