Maria Królikowska-Olczak

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

moderator

Maria Królikowska-Olczak – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak. Prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Autorka ponad 150 publikacji, opracowań, recenzji, ekspertyz z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego.Wykładała na zaproszenie organizacji pozauniwersyteckich, w tym m.in. Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Instytutu Europejskiego w Łodzi; prowadziła szkolenia dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, przedsiębiorców