Marcin Samosiej

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Lek. med. Marcin Samosiej, w 1998 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000- 2005 odbył rezydenturę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi na Oddziale Chorób Wewnętrznych, zakończoną uzyskaniem w 2006 r. tytułu specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2005 r. pracuje w Poradni Ziołoleczniczej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi jako kierownik tej placówki. Od 2014 r. jest członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 2015 r. powierzono mu również funkcję kierownika Poradni Ziołolecznictwa w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie.