Marcin Podgórski

SESJA X

FORUM ANTYSMOGOWE

Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora, Departament Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego, aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca Domu Łódzkiego w Brukseli – jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.