Małgorzata Szpilska

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr Małgorzata Szpilska, adiunkt w Ośrodku Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Od blisko 15 lat realizuje prace badawczo-naukowe, metodyczne i projektowe w międzynarodowych zespołach badawczych. Wykonawca i kierownik ok. 30 projektów badawczych UE. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek zespołu eksperckiego Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla 9 działów administracji państwowej. Członek zarządu (od 2008-2018), a obecnie członek Doradczej Rady Naukowej (Scientific Advisory Board – SAB) ds. przyszłych kierunków badawczych European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB). Członek europejskiego stowarzyszenia European Vocational Training Association (EVTA) oraz koordynator współpracy z European Association for the Education of Adults (EAEA, od 2006 r.). Ekspert metodologiczny ds. opracowania informacji o zawodach, ekspert ds. walidacji i jakości informacji o zawodach, ekspert ds. badań wykorzystania informacji o zawodach w projekcie „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, MRPiPS, 2017-2019.