Małgorzata Stolarska

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

dr Małgorzata Stolarska, Kierownik opracowania dla Polski dokumentu strategicznego jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Doktor hydrologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i kierownictwie prac w projektach dotyczących modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych. Recenzent w Environmental Engineering Science. Od 2014 roku kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (S4D) „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”.