Magdalena Zabochnicka-Świątek

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek, prof. nadzw., w 1994 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1998 roku uzyskała dyplom specjalizacji I-go stopnia w zakresie mikrobiologii. W 2003 roku ukończyła kolejne studia wyższe na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując tytuł: licencjat filologii angielskiej a w 2006 roku w Politechnice Częstochowskiej obroniła pracę doktorską. W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest ekspertem w dziedzinie inżynierii środowiska m.in. w: Komisji Europejskiej, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędach Marszałkowskich kilku województw. Za swoje osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.