Maciej Kokotek

SESJA I

Temat prelekcji: BIOGOSPODARKA – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

dr Maciej Kokotek, Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający. Ukończył Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2003-2006, jako Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, współpracował z najważniejszymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi branży rolniczej w kraju i zagranicą. Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem i Piotrkowskiego Centrum Edukacji. Od powstania w 2008 r. do 2016 r. Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, odpowiedzialny za wdrażanie 3 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla sektora nauki, przedsiębiorstw i samorządów. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W swoich działaniach naukowych skupia się głównie na zagadnieniach z zakresu zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. Od 2016 r. Dyrektor Zarządzający w Łódzkim Domu Biznesu – instytucji doradczej, gdzie odpowiedzialny jest za wszystkie kluczowe obszary działalności, zwłaszcza usługi rozwojowe, szkolenia i doradztwo unijne.