Lidia Sas-Paszt

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, Kierownik Zakładu Mikrobiologii. Prowadzi badania nad rolą korzeni i ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin ogrodniczych oraz rozwojem ekologicznych metod uprawy roślin ogrodniczych z wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów. Kierownik projektu BIO-FERTIL oraz partner projektu ECOFRUIT. Jest autorem i współautorem 94 publikacji naukowych, 15 ofert wdrożeniowych, 10 patentów i 15 preparatów mikrobiologicznych. Dwukrotnie otrzymała wraz z zespołem nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.