Katarzyna Izydorczyk

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

dr hab. Katarzyna Izydorczyk, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN. Ekspert w zakresie zastosowania systemowych rozwiązań ekohydrologicznych w zlewniowym zarządzaniu zasobami wodnymi, jak również w zakresie opracowania i wdrażania biotechnologii ekohydrologicznych dla ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych.