Karolina Sztobryn

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

moderator

dr Karolina Sztobryn, Uniwersytet Łódzki, rzecznik patentowy Lubasz i Wspólnicy. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Jest także polskim rzecznikiem patentowym oraz pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej.