Karolina Rzetelska

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

mgr inż. Karolina Rzetelska, absolwentka Biotechnologii ukończonej w 2007 r. na Politechnice Łódzkiej. Od 2008 r. pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Początkowo w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków, gdzie zajmowała się oceną wniosków m.in. z dziedziny Ochrona Wód i Gospodarka Wodna. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych, w którym znaczące miejsce zajmują projekty związane z Edukacją Ekologiczną.