Justyna Wiktorowicz

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

dr hab. Justyna Wiktorowicz, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki sytuacji osób starszych, w tym zwłaszcza ich aktywności zawodowej, zarządzania multigeneracyjnego, transferu wiedzy, a także zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych.