Justyna Trzos-Lisicka

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Justyna Trzos – Lisicka, p.o. Naczelnika Wydziału Geoinformacji, Departament Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja „Gospodarka Przestrzenna i Planowanie Przestrzenne”. Konsultant ds. Dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Od 2010 r. zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie Geoportalu Województwa Łódzkiego, specjalista w zakresie GIS (Systemy Informacji Przestrzennej).