Jędrzej Pawlak

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

st. kpt. Jędrzej Pawlak, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Doświadczenie bojowe – 10 lat służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej, od 3 lat oficer prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, koordynator prewencji społecznej w województwie łódzkim.