Jarosław Janus

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

mł. insp. Jarosław Janus, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynuje policyjną służbę prewencyjną w województwie łódzkim. Jest autorem wielu przedsięwzięć profilaktycznych, w tym również o charakterze edukacyjnym w tematyce bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Prowadzi szkolenia w jednostkach policyjnych oraz instytucjach i urzędach administracji dot. bezpieczeństwa i profilaktyki społecznej. Czynnie współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi województwa łódzkiego przy realizacji programów i inicjatyw w zakresie kreowania bezpiecznych zachowań oraz diagnozy potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym. Jako koordynator wojewódzki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nadzoruje i inicjuje działania Policji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w obszarze bezpieczeństwa publicznego.