Jan Sztaudynger

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

moderator

Jan Sztaudynger, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz podyplomowych studiów europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2008 roku jest pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stanowisku kierownika zespołu zajmującego się rozliczaniem projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2013.

Obecnie do zadań zespołu należy kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania polegające na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców oraz realizacja zadań wynikających z funkcji partnera projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.