Ilona Motyl

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

dr inż. Ilona Motyl, adiunkt w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej (PŁ). Głównym przedmiotem zainteresowań i prac badawczych jest metabolizm bakterii fermentacji mlekowej, probiotyki jako grupa mikroorganizmów poprawiająca kondycję zdrowotną człowieka, probiotyki w chorzeniach alergicznych, probiotyki w cholestazie u dzieci z atrezją dróg żółciowych, zastosowanie probiotyków w ginekologii, probiotyczne preparaty dla zwierząt, zdolność akumulacji selenu przez probiotyczne bakterie Lactobacillus, żywność fermentowana pochodzenia zwierzęcego i roślinnego wytwarzana w Polsce i na świecie. Kierownik i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCBiR, Fundację Danone. Wykonuje liczne prace badawcze na zlecenie przemysłu, ekspertyzy sądowe, strategiczne, opinie o innowacyjności. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac naukowych, publikowanych w formie oryginalnych artykułów, prac przeglądowych oraz komunikatów, streszczeń i posterów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych, jej osiągnięciem jest wdrożenie wspólnie z IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Wytwórnią Surowic i Szczepionek Biomem S.A. w Krakowie, probiotycznego preparatu bakterii fermentacji mlekowej o nazwie handlowej LATOPIC.