Elżbieta Ratyńska

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Elżbieta Ratyńska, absolwentka historii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studiów Podyplomowych Polsko-Brytyjskie Partnerstwo Strategiczne w Unii Europejskiej i w NATO organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego we współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Obecnie specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.