Dorota Warzyńska-Badura

WARSZTATY

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Dorota Warzyńska-Badura, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego