Dorota Matuszewska-Temech

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Dorota Matuszewska –Temech, nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi. Posiada tytuł „Nauczyciela przyjaznego Łodzi”, złotą odznakę LOP, zdobyła nagrodę Kuratora Oświaty 2008r., Prezydenta Miasta w latach 2011 i 2018, „Ekobelfra” 2018r. Współpracuje z CKE i OKE, jako przewodniczący Zespołu Egzaminatorów i autorka zadań z przyrody; Uniwersytetem Łódzkim w ramach praktyk pedagogicznych studenckich. Współautorka książki „Zielone płuca Łodzi”. Autorka dwóch projektów dofinansowanych przez WFOŚ i GW w Łodzi oraz innowacji.