Daria Klimczak

WARSZTATY DLA DZIECI

Temat warsztatów: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

mgr Daria Klimczak, nauczyciel w Przedszkolu nr 66 w Łodzi. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego na kierunku Historia oraz WOS na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na kierunku : wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej. 10-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w przedszkolu oraz jako wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci.