Danuta Pusek

SESJA VI

Temat prelekcji: FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Danuta Pusek, Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony nauczyciel i pedagog. Wiele lat uczyła języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Od 10 lat pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Do zakresu jej obowiązków należą w szczególności sprawy dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Reprezentuje kraj na forum międzynarodowym. Jest to aktywne uczestnictwo w konferencjach poświęconych edukacji oraz udział w pracach grup roboczych utworzonych przez Komisję Europejską.
Aktualnie uczestniczy w spotkaniach Nieformalnej Grupy Roboczej działającej pod auspicjami OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) w ramach projektu Przyszłość Edukacji i Umiejętności: Edukacja 2030.