Bogumiła Kapusta

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

mgr Bogumiła Kapusta, ukończyła studia z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. zawodowo związana instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Zainteresowania naukowe dotyczą krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, międzynarodowej i krajowej ochrony praw człowieka, ochrony środowiska, prawa porównawczego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także funkcjonowania samorządu terytorialnego, zamówień publicznych.