Barbara Kozłowska

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

moderator

dr inż. Barbara Kozłowska, adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ukończyła kierunek Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Doktorat obroniony w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu z zakresu zagospodarowania odpadów paleniskowych i osadów ściekowych. Ukończyła również Europejskie Studia w zakresie Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management) w University of Amsterdam w Holandii. Specjalista w zakresie planowania i przygotowywania systemów gospodarki odpadami, technologii zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz procedur oceny oddziaływania na środowisko. Otrzymała Odznakę Honorową Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (2015 r.). Jest pomysłodawcą, organizatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi” (rozpoczyna się VI edycja), członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska, jest autorem i współautorem ponad 300 naukowych i branżowych publikacji, raportów i opinii. Prowadzi działalność dydaktyczną, oferuje doradztwo dla administracji publicznej, samorządów, zakładów przetwarzania odpadów, inwestorów i innych organizacji w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami. Jest ekspertem Rady RIPOK.